Undersökning: Svenskar minst benägna att använda gratis VPN-tjänster

Undersökning: Svenskar minst benägna att använda gratis VPN-tjänster

February 26, 2024 privacy 0

NordVPN genomför en årlig undersökning för att se mönster i den globala VPN-användningen. Årets resultat visar att endast 24% av VPN-användare i Sverige väljer gratistjänster, vilket är det lägsta resultatet internationellt sett. Här gör vi ett djupdyk i den data som årets upplaga av undersökningen genererat för att sätta fingret på trender inom VPN-världen. Om undersökningen NordVPN genomför en årlig undersökning för att bättre förstå användares kännedom om och användning av VPN-tjänster. Vi genomförde den här studien första gången år 2020 och upprepar den nu varje år för att se mönster i utvecklingen. Frågorna inkluderar om respondenterna är bekanta med och använder VPN-tjänster, vilka typer av VPN:er de använder och anledningarna till att de använder dem. Under åren har resultaten visat ett betydande skifte i människors kännedom och användning av VPN-tjänster. Tusentals deltagare från 20 länder, inklusive Sverige, USA, Storbritannien och Australien, har deltagit i studien, vilket ger oss en bättre förståelse för hur människor uppfattar och använder tekniken. Gratis vs betalda VPN-tjänster? Samtidigt som antalet betalande VPN-användare i Sverige fortsätter att öka så överger svenskar snabbt gratistjänster. Endast 24% av VPN-användarna i Sverige väljer gratisalternativ, vilket innebär att vi ligger i topp på listan över länder som föredrar mer pålitliga betalda tjänster. Det kan jämföras med t.ex. USA där hela 40% av respondenterna använder gratis VPN-tjänster, 27% i Storbritannien och 35% i Australien. gratis vs betalande VPN-användare

– Ett gratis VPN ger ofta en illusion av integritet, säger Marijus Briedis, CTO på NordVPN. Att driva ett omfattande servernätverk kräver hundratals eller tusentals anställda och omfattande ekonomiska resurser. Precis som alla andra företag måste VPN-leverantörer vara lönsamma för att kunna fortsätta driva sin verksamhet. Ett av de huvudsakliga sätten som gratis VPN-tjänster tjänar pengar på är att sälja dina privata data till förmedlare. Sedan köper marknadsförare denna data för att få veta mer om användares shoppingvanor och kunna genomföra mer effektiva kampanjer. Så, en gratis VPN-tjänst har oftast ingenting med integritet att göra och erbjuder ofta dålig säkerhet.

Anledningarna att använda ett VPN skiftar långsamt Användningen av VPN-tjänster har ökat med 7% under de senaste två åren (ligger nu på 40%), men anledningarna till att människor använder ett VPN har skiftat något. Sedan 2022 har antalet svenskar som använder VPN-tjänster för att hålla sina data och onlineaktiviteter privata ökat från 31% till 36% procent, medan respondenterna som vill garantera säkerheten för sina enheter och onlinekonton har minskat något från 22% till 20%. Men t.ex. USA är situationen den motsatta och antalet användare som använder ett VPN för att hålla sina data och onlineaktiviteter privata minskade från 44% till 40% – samtidigt som säkerheten för enheter och onlinekonton som främsta motivation ökade från 28% till 30%. Samma utveckling ser vi i Storbritannien där antalet användare som vill hålla data och onlineaktiviteter privata minskade (38% till 35%), medan säkerheten för enheter och onlinekonton upplevs som allt viktigare (36% till 38%). Även om kurvan pekar uppåt så var det fortfarande färre än hälften av respondenterna som väljer att använda ett VPN för att skydda sina data och enheter. {SHORTCODES.blogRelatedArticles} Gen Z bryr sig mindre om cybersäkerhet Siffrorna vissar dessvärre att de yngre generationerna bryr sig mindre om sin integritet och cybersäkerhet – antalet unga svenskar vars främsta motivation att använda ett VPN är integritet och cybersäkerhet är lägre jämfört med deras föräldrar, mor- och farföräldrar. Samtidigt väljer fler inom de yngre generationerna, som Gen Z, att välja gratis VPN-tjänster snarare än mer säkra betalda.

– Medvetenhet om digital integritet och säkerhet kommer med åldern, säger Briedis. Människor mellan 25 och 44 år är de som bryr sig mest om sin digitala säkerhet och har de bästa VPN-användarvanorna. Tyvärr hör yngre människor, som anses vara de mest digitalt aktiva, också till de som exponeras mest för cyberhot. Faktum är att deras kunskaper inom integritet ligger på samma nivå som inom efterkrigsgenerationen.

VPN-kännedomen i nivå med genomsnittet NordVPN:s undersökning visar att VPN-kännedomen ligger på en medelhög nivå i Sverige och att 62% av svenskar vet vad ett VPN är. VPN-användningen i Sverige ligger något över genomsnittet och 23% av respondenterna uppgav att de använder ett. Den typiska VPN-användaren i Sverige är en man mellan 25 och 54 år. Han är arbetstagare med tillräcklig inkomst för de dagliga behoven och för att kunna spara pengar. 68% av amerikaner vet vad ett VPN är, 31% använder ett. 70% av kanadensare vet vad ett VPN är, 29% använder ett. 71% av britter vet vad ett VPN är, 32% använder ett. 68% av australiensare vet vad ett VPN är, 32% använder ett. 62% av svenskar vet vad ett VPN är, 23% använder ett. människor som känner till VPN och VPN-användare Det internationella genomsnittet för de 20 länder som ingick i undersökningen 2023 var en VPN-kännedom på 64%, medan 29% av de tillfrågade använder ett VPN. Till de länder som använder VPN-tjänster mest flitigt hör Hongkong (51%), Singapore (43%) och Malaysia (43%). Det är däremot också i de länderna som användningen av gratis VPN-tjänster är som högst. Varför bör du använda ett VPN? En VPN-tjänsts huvudsakliga syfte är att skydda din onlinetrafik och förbättra din användareupplevelse på nätet genom att göra den säkrare. Den döljer dina surfaktiviteter och hjälper dig att hålla dig säker när du ansluter till offentliga wifi-nätverk. Ett VPN är ett viktigt verktyg för distansarbetare tack vare att det erbjuder en privat anslutning och ger tillgång till ett företags resurser oavsett var i världen du befinner dig. Ett VPN hindrar din internetleverantör (ISP) från att logga och spåra dina onlineaktiviteter och hjälper till att förhindra att din anslutning saktas ner när du ägnar dig åt särskilda aktiviteter, som gaming eller streaming. Därtill kan du behöva ett VPN för att dölja din virtuella plats och få säker åtkomst till innehåll hemifrån på resande fot. Genom att vara en hörnsten för cybersäkerhet är ett VPN alltså ett användbart verktyg som ger dig frihet när du navigerar internet. Metodologi Undersökningen beställdes av NordVPN och genomfördes av en extern agentur mellan januari och oktober 2023. Totalt deltog 54 625 respondenter i 20 länder. De svarade på frågor gällande deras VPN-kännedom och -användning. Kvoter användes för ålder, kön och bostadsort för att skapa ett nationellt representativt genomsnitt för internetanvändarna.

The post Undersökning: Svenskar minst benägna att använda gratis VPN-tjänster first appeared on NordVPN.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *