Tag: traceroute

Vad är traceroute och hur fungerar det?

I Sverige, där internetanvändningen är bland den högsta i världen, är förståelsen av hur våra digitala uppgifter rör sig genom nätverk en central del för både privatpersoner och organisationer. Ett nyckelverktyg i denna förståelse är traceroute, känt som kommandot tracert i Windows-miljöer. Detta verktyg erbjuder insikt i den komplexa resan som våra uppgifter, eller data,…
Read more


December 10, 2023 0

What is traceroute and how does it work?

Traceroute can help you identify the reason why a network is running slowly. A simple tool available on most major operating systems, it highlights faulty network nodes and inefficient routing paths. In this article, we explain what traceroute is, how it works, and why you might want to use it. What is traceroute? Traceroute is…
Read more


August 23, 2023 0