Tag: SOCKS5 proxy

Anonymous proxy: What it is, types, and purpose

While no single tool will make a user completely anonymous online, one comes close. The anonymous proxy stands between you as a user and the websites you visit. This proxy server protects your identity from scammers, helps you avoid targeted content, and allows access to geo-specific content while you are outside of your home country.…
Read more


May 6, 2024 0

Vad är en proxyserver och hur fungerar den?

En proxyserver är en specifik typ av server som agerar mellanhand mellan individuella enheter eller ett nätverk av enheter och externa resurser. Det är ett värdefullt verktyg för att förbättra säkerhet och integritet på nätet. En proxy kan användas i många olika syften, men dess huvudsakliga uppgift är att se till så att all data…
Read more


July 19, 2023 0