Vad är en proxyserver och hur fungerar den?

En proxyserver är en specifik typ av server som agerar mellanhand mellan individuella enheter eller ett nätverk av enheter och externa resurser. Det är ett värdefullt verktyg för att förbättra säkerhet och integritet på nätet. En proxy kan användas i många olika syften, men dess huvudsakliga uppgift är att se till så att all data…
Read more


July 19, 2023 0