Tag: macbook

Hur man återställer en MacBook Air/Pro till fabriksinställningar

I teknikens fantastiska värld är din MacBook så mycket mer än bara en dator – den är en förlängning av ditt digitala själv. När det är dags att återställa den till dess fabriksinställningar kan det därför kännas nästan som att säga adjö till en gammal vän. Ibland är det dock nödvändigt att återställa din kära…
Read more


December 21, 2023 0

How to change the app store country on your Apple devices

Each Apple device comes with a preinstalled app store that offers various resources to its users. However, the selection of apps depends on the country or region tied to the user’s Apple ID. If, for example, you’re moving locations, you might want to change the country or region on your app store, too. Discover how…
Read more


December 17, 2023 0

How to factory reset a MacBook Air/Pro: All you need to know

You might want to reset your Mac to factory settings if you are looking to sell it or pass it on to someone else. A factory reset will remove all your data from your MacBook and return it to the state it was in when you bought it. Learn what steps you should take before…
Read more


August 11, 2023 0