Tag: IP routing

VPN 사용금지: VPN 차단 이유와 인터넷 자유

인터넷 자유와 개인 정보 보호에 대한 논의는 언제나 현재 진행 중인 중요한 이슈입니다. 특정 정부와 기업이 VPN 사용에 대한 정책을 강화함에 따라 개방형 글로벌 플랫폼인 인터넷을 통제하고 제한하고 있습니다. 이는 자유로울 디지털 권리에 반대되는 결정입니다. VPN 금지의 배후에 누가 있으며 어떻게 시행되는지 알아보세요. 가상 사설망의 주요 용도 가상 사설망(VPN)은 인터넷 연결을 암호화하고 온라인에서 개인정보를 보호하도록…
Read more


May 30, 2024 0

Vad är traceroute och hur fungerar det?

I Sverige, där internetanvändningen är bland den högsta i världen, är förståelsen av hur våra digitala uppgifter rör sig genom nätverk en central del för både privatpersoner och organisationer. Ett nyckelverktyg i denna förståelse är traceroute, känt som kommandot tracert i Windows-miljöer. Detta verktyg erbjuder insikt i den komplexa resan som våra uppgifter, eller data,…
Read more


December 10, 2023 0

What is traceroute and how does it work?

Traceroute can help you identify the reason why a network is running slowly. A simple tool available on most major operating systems, it highlights faulty network nodes and inefficient routing paths. In this article, we explain what traceroute is, how it works, and why you might want to use it. What is traceroute? Traceroute is…
Read more


August 23, 2023 0