Tag: su-mimo

Vad är MU-MIMO och varför är det viktigt?

MU-MIMO är en sammansatt förkortning av de engelska begreppen multi-user, multiple input och multiple output. Det är en trådlös teknik för dataöverföring som gör det möjligt för flera enheter att använda wifi samtidigt utan att prestandan påverkas avsevärt. I följande artikel kommer vi gå in mer i detalj om hur MU-MIMO fungerar, vad tekniken har…
Read more


November 27, 2023 0

What is MU-MIMO, and why is it important?

MU-MIMO stands for “multi-user, multiple input, multiple output” and it is the technology that allows all your wireless devices to use Wi-Fi at the same time without slowing each other down too much. Let’s get into more detail on how MU-MIMO works, what benefits it offers, and whether it’s available on your Wi-Fi router. Contents…
Read more


August 29, 2023 0