Tag: paid VPN

Badanie NordVPN – ponad jedna czwarta Polaków korzysta z VPN

Badanie użytkowania usługi VPN to coroczny międzynarodowy projekt zlecony przez NordVPN. Wyniki tegorocznej ankiety pokazują, że świadomość i wykorzystanie VPN w Polsce stale rosną. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje dotyczące wyników. W tym artykule: Kontekst badań VPN Najważniejsze odkrycia dotyczące VPN z 2023 roku Użytkowanie VPN w Polsce Z jakiego rodzaju usług VPN korzysta się…
Read more


July 17, 2023 0

12 common VPN myths busted

A virtual private network (VPN) is a popular tool for online privacy, but many debates and myths surround VPNs and how they work. A VPN’s functions and benefits get underestimated, overestimated, or plainly misunderstood, creating various VPN misconceptions. Let’s reveal the truth about VPNs as we debunk 12 common VPN myths. 12 VPN myths debunked…
Read more


June 27, 2023 0

Why you should avoid a lifetime VPN subscription

A lifetime VPN subscription only sounds like a good idea. But dig deeper, and you’ll see it’s actually a bad investment or even a{‘ ‘} scam. Learn about the risks you take with a lifetime service and discover the best alternatives. Contents What is a lifetime VPN? Risks and trade-offs of a lifetime VPN Alternatives…
Read more


June 7, 2023 0