Tag: Anonymity

Что такое режим инкогнито? И почему он не такой анонимный, как кажется

Режим инкогнито не оставляет следов онлайн-действий пользователя в браузере. Однако он не гарантирует приватность просмотра и не предотвращает отслеживание пользователя со стороны веб-сайтов. Давайте узнаем, что такое режим инкогнито, как в него войти и что он может делать, а чего не может. Что такое режим инкогнито? Режим инкогнито – это функция Chrome и других веб-браузеров,…
Read more


June 9, 2024 0

מהו מצב גלישה בסתר? ולמה הוא לא כל כך פרטי כפי שנדמה

מצב גלישה בסתר אינו משאיר שום זכר לפעילות המקוונת שלכם בדפדפן, אך הוא אינו מבטיח גלישה פרטית או מונע מעקב ברשת. במאמר זה נסביר מה המשמעות של מצב גלישה בסתר, איך הוא עובד, מה הוא יכול ולא יכול לעשות. מהו מצב גלישה בסתר? מצב גלישה בסתר הוא תכונה של Chrome ודפדפני אינטרנט אחרים המאפשרת למשתמשים…
Read more


June 6, 2024 0

Vad är geoblockering och hur fungerar det?

Har du någonsin besökt en utländsk webbsida som blockerat din åtkomst? Har du märkt hur streamingplattformar erbjuder olika innehåll i olika länder? Det är bara två exempel på geoblockering som du kan stöta på i vardagen. Lär dig hur geoblockering fungerar och om det är lagligt. Vad är geoblockering? Geoblockering används också för att garantera…
Read more


May 8, 2024 0

Was ist Geoblocking und wie funktioniert es?

Wenn du häufig im Netz unterwegs bist, ist dir Geoblocking wahrscheinlich schon einmal begegnet. Bist du schon mal auf einer ausländischen Webseite gelandet, die deinen Zugang blockiert hat? Ist dir aufgefallen, dass Streaming-Plattformen unterschiedliche Inhalte für verschiedene Regionen anbieten? Das sind beides Beispiele für Geoblocking, die dir jeden Tag begegnen können. Erfahre, wie Geoblocking funktioniert…
Read more


April 25, 2024 0

Zero-party data: Definition, examples, and use cases

Zero-party data gathering is a strategy that websites use to collect information about their users. In this post, we’ll define what zero-party data is and explain how companies collect it. Since online privacy is becoming increasingly important to all internet users, we’ll offer some tips on how to protect yourself from online tracking. What is…
Read more


April 11, 2024 0

匿名VPN:オンライン上での身元の特定を回避できるのか?

近年、日本では急速にデジタル化が進んでおり、オンライン上での匿名性に関してさまざまな意見が飛び交っています。日本人の多くは、オンライン上で匿名性を保つことは必要不可欠であると考えています。今回は匿名性とプライバシーの違いをはじめ、VPNを使用することでより匿名性を高めるための方法など、オンライン上での匿名性に関することについて詳しく解説します。 匿名性とプライバシーの違いは? 匿名性とプライバシーはよく同じ意味としてとらえられがちですが、厳密には異なります。こちらでは匿名性とプライバシーの違いについて解説します。 プライバシーとは:プライバシーは、自分自身に関する情報をどのようにコントロールするかの度合いのことです。たとえば、ユーザー個人の情報はユーザー自身しか知らないので、誰もユーザーの行動を監視できませんが、この状態の場合はプライバシーが保たれていることを意味します。しかし、インターネットなどを通して自分の情報が他の不特定多数の人にも知られてしまった場合はプライバシーがなくなることを意味しています。 匿名性とは:匿名性は、インターネット上において、ユーザー自身の存在や痕跡を残さないことを意味します。具体的には、オンライン上で正体を偽ったり、実際の全ての個人情報を外部から隠すことで、匿名性を保つことができます。 ただし、注意したいのはインターネットを利用している限り、オンライン上でプライバシーや匿名性を100%保つことは事実上不可能であるという点です。その理由のひとつとして、オンライン上に存在する膨大な量のオンライントラッカーの存在があります。多くのブラウザや検索エンジンサイト、ウェブサイトはユーザーのCookieを収集することでユーザーのオンライン上での行動をトラッキングし、パーソナライズされた広告を表示させます。 どんなにセキュリティ対策を施したとしてもインターネットさえ利用していれば、ISP(インターネットサービスプロバイダー)をはじめ、毎回必ず何かしらのオンライントラッカーに追跡されるのは避けることは不可能です。しかし、オンライン上で何も保護することができないというわけではありません。これから紹介する事を理解し、きちんと実行することで、可能な限り完璧に近い状態にまで安全性を高めることができます。 VPNを利用すると匿名性が保証されるのか? 結論から言いますと、VPNを使うことで完全に匿名性が保証されることはありません。実際、どのようなインターネット上のプライバシーを保つためのツールを使用した場合でも、オンライン上であなたの存在を完全に隠すことはできません。 VPNは、主にインターネットを利用している際のトラフィックと呼ばれる通信データを暗号化することで第三者など外部からの盗み見を避けるためのサービスです。また、VPNサービスプロバイダーの多くは、世界各国にVPN専用サーバーを保持しており、接続する際にお好みの国のサーバーを選択することができます。VPNサーバーに接続することで、実際のIPアドレスを隠すして、VPNサーバーのIPアドレスに変更することが可能です。 ウェブサイトのCookieは、基本的にアクセスしたユーザーの情報を保存しますが、VPNに接続することではオンライン上のユーザーのアクセスした内容を含むトラフィックを暗号化して匿名性を保つことができるので、外部に漏えいする心配がなくなります。VPNは、インターネット通信する際に送受信されるトラフィックの匿名性を保つことができ、プライバシーを保護できる理想的なプライバシーツールといえます。 また、ユーザーのプライバシーを保護するためにあらゆる手段を尽くすVPNのことを匿名VPNと呼びます。この匿名VPNを利用することでオンライン上であなたが何をしているかを探ろうとしているサイバー犯罪者から個人情報を保護することができますが、100%安全と言い切れないのが現状です。 このようにVPNは、サイバー犯罪者やオンライントラッカーから保護するなどユーザーのプライバシーを維持するためにできる限りのことをしますが、完全に匿名性が保証されるわけではありません。VPNの有無にかかわらず、オンライン上で100%匿名になることは事実上不可能であり、いくら対策を講じたとしても知らないうちに第三者があなたの身元や居場所を今すぐ公開したり、共有している可能性があります。とはいえ、インターネットから自分の情報を消したいと思っている日本人は多く、日本国内でVPNの需要は年々高まっています。 {SHORTCODES.blogRelatedArticles} オンライン上で匿名性を高める方法 オンライン上には、あなたの個人情報をあらゆる手を使って探るサイバー犯罪者達がたくさんいます。オンライン上でプライバシーを保護するためには、より高度な匿名性を提供しているオンラインセキュリティサービスが必要不可欠です。以下では、オンライン上でより匿名性を高めるための方法をまとめました。 1. フリーWi-Fiの利用を避ける 多くの人がカフェや駅、空港などに設置されている公共のフリーWi-Fiを利用していますが、実はサイバー犯罪者にとっては格好のターゲットといえます。これらのフリーWi-Fiのほとんどは安全性が低く、サイバー犯罪者は脆弱性を狙ってよく罠を仕掛けてユーザーのデバイスに侵入し、いとも簡単に個人情報を盗みます。 また、マルウェアなどが仕掛けられているケースも多く、一度感染してしまうとデバイスが乗っ取られたり、サイバー犯罪者にオンライン上の行動を追跡されてしまう可能性があります。さらには自分が知らないうちに家族や友人、会社の同僚やお客さんにまで感染が拡大してしまって取り返しのつかない状態になる危険性があります。 このようにセキュリティが脆弱なフリーWi-Fiを利用してしまうと、個人情報の漏えいなどの被害に遭ってしまう可能性が高いので利用はできるだけ避けるのが無難といえます。もし、やむを得ず使用しなければいけない場合は、NordVPNなどの信頼性の高いVPNに接続してから使用するようにしましょう。 2. IPアドレスを隠す IPアドレスは、インターネット通信の際にISP(インターネットサービスプロバイダー)から各コンピュータに割り当てられるオンライン上の住所のような役割を担っています。サイバー犯罪者など第三者があなたのIPアドレスに対して不正アクセスやサイバー攻撃を仕掛けてくる可能性があります。また、IPアドレスだけでは住所など細かい個人情報を入手することはできませんが、SNSやオンラインサービス内での手がかりをもとに個人を割り出されて実生活で被害に遭う危険性もあります。 しかし、VPNを使用する場合、VPNアプリから特定の国にあるVPN専用サーバーに接続するので、外部からはあたかもそのサーバーがある場所に滞在しているように見せかけることができるので、本来のIPアドレスを隠すだけでなく、居場所を特定される心配がなくなります。 3. オンラインでの共有を減らす オンライン上ではサイバー犯罪者が仕掛けたさまざまな脅威が私達の個人情報を狙っています。被害に遭わないためにもオンライン上での匿名性を高めることも重要ですが、オンライン上で自分自身に関する情報を減らすこともひとつの方法です。 とえば、最近は動画配信サービスや音楽視聴サービスなどのサブスクリプション契約が主流ですが、これらのオンラインサービスを利用する際に毎回入金やクレジットカード情報を入力するのは面倒なので、サービス事業者のウェブサイト内にクレジットカード情報を登録しておくことで手間が省けます。 しかし、オンライン上にこのような金融情報を残しておくとサイバー犯罪者に狙われるので非常に危険といえます。また、SNS上に個人が特定できる写真や情報を投稿してしまうと、それらの情報をもとにアカウント乗っ取りをはじめ、個人情報の漏えい、ネットストーカーなどの被害に遭う可能性があります。手間がかかりますが支払い情報は毎回入力するようにし、SNSに投稿する際は個人情報が含んでいないか細心の注意を払うよう心がけましょう。 4. トラッキングを最小限にする 現在、Cookie(クッキー)とトラッキング機能を導入しているウェブサイトは多いです。Cookieは、ログイン情報やセッションなどを保存できるので便利ですが、サイバー犯罪者があなたの個人情報を盗むための「ユーザープロファイル」を作成する手助けをしてしまいかねません。Cookieを受け入れることでオンライン上での自分の行動が追跡され、結果的にその情報がマーケティング会社など第三者に販売されてカスタマイズされた広告が必要以上に表示されたり、最悪の場合は個人情報が悪用されてしまう危険性があります。このような事態を避けるためにはCookieを受け入れない、もしくは手間がかかりますがブラウジング毎にCookieを手動で削除する必要があります。 また、多くのオンラインセキュリティサービスでは、これらのトラッキングを防ぐことが可能な機能を提供しています。なかでもNordVPNが提供している脅威対策機能は、迷惑な広告やウェブサイトのトラッカーをリアルタイムでブロックしてくれます。 5. 無料のVPNは避ける 無料VPNサービスは、費用がかからないのが大きな魅力ですが、その反面、使用できる機能や接続可能なサーバー数が極端に少ないなど、有料版に比べてとあらゆる面で劣っているといえます。さらには無料VPNサービスを提供しているプロバイダーの中には、ユーザーの情報をマーケティング会社などに転売している会社も存在しており、個人情報が漏えいするなどのサイバー犯罪に巻き込まれてしまう危険性があります。無料や低価格に飛びついた結果、自分の大切な情報が漏えいしてしまい、人生が台無しになりかねません。VPNサービスを選ぶ際には慎重に選ぶようにし、できるだけ安全性の高い有料版を利用しましょう。 6. プライベートブラウザを使う 通常、インターネットを利用して各ウェブサイトを閲覧すると使用したデバイスにCookieやキャッシュ画像、ダウンロードしたデータなどの履歴が残るだけでなく、各サービスでのログイン情報も保存されてしまう可能性もあり、サイバー犯罪者はこれらの情報を常に狙っています。 しかし、Google Chromeをはじめとする各ブラウザにあるシークレットモードを利用することで履歴が残る心配がありません。特にカフェや会社など不特定多数が使っているデバイスを利用する際には匿名性を保つ有効的な方法といえます。また、匿名でインターネットを使用することができるTorブラウザを使用することも匿名性を保つひとつの方法です。このブラウザを閉じるとCookieやキャッシュなど履歴を全て削除することができます。 7. プライバシー設定を強化する お使いのデバイスのプライバシー設定を強化することもオンライン上での匿名性を高めるために重要な方法です。また、デバイス内のアプリの位置情報や連絡先、メッセージ、カメラ、写真、健康情報などへのアクセス権限についてもしっかりと設定することをおすすめします。アプリの中にはデバイス内に勝手にアクセスしてマルウェアに感染させたり、個人情報を盗む悪質なアプリも存在します。もし、アプリがカメラや位置情報へのアクセスを要求してきた場合、その理由をしっかりと考えてから許可するようにしましょう。 8. アカウントの侵害を常時監視する オンライン上での自分の情報が流出しているかどうかは、常に気にする必要があります。ダークウェブ上で転売されていたり、知らないうちにアカウントやIDが第三者に乗っ取られて悪用されたりしている可能性もあります。 NordVPNが提供しているダークウェブモニタリング機能は、ダーウウェブ上に自分のメールアドレスがあるかどうかを常時監視することができます。また、万が一認証情報が漏えいした場合には即座にアラートを受信することができるなど、常時VPNに接続している限りはアカウントを保護し続けるので安心です。 VPNで追跡される可能性はあるのか? こちらでは、VPNを使用した場合の追跡される可能性について言及します。 一般的に匿名VPNを使用すると、ユーザーのオンライン上の行動を追跡することは難しくなりますが、追跡方法や状況によって難易度は変化します。たとえば、Googleアカウントに接続してChromeを使用している場合、Googleはあなたがどのサイトを訪問し、どのコンテンツにアクセスしたかを把握しています。ただ、VPNに接続した場合、トラフィックは暗号化されるので、ISPや政府機関はオンライン上でのあなたの行動を知ることはできません。 また、インターネットの使用が厳しく規制されている国の政府は、ISPに対してあなたの履歴やデータの提出を求めることができます。しかし、NordVPNには難読化サーバーがあり、VPNで保護された接続を発見されにくくすることができます。本当に追跡不可能なVPNは存在しませんが、このようにサイバー犯罪者やISP、政府機関などの第三者がユーザーの情報を得ることをより難しくすることはできます。 NordVPNを利用して匿名性に一歩近づこう 上記で述べてきたとおり、VPNを使用したとしてもオンライン上で完全に匿名性を保つことはほぼ不可能です。しかし、それでもVPNは必要か?と聞かれたら答えは、間違いなくイエスです。数あるVPNサービスプロバイダーの中でもNordVPNのような匿名VPNを使用することでより匿名性を高めることができます。以下では、NordVPNが提供している機能の中でも匿名性を高める上で必要不可欠なものを紹介します。…
Read more


March 27, 2024 0

How to use private browsing in Safari on an iPhone, iPad, and Mac

If you’re concerned about your online security, you should take a few minutes to learn about private browsing on iPhone, iPad, and Mac devices. Browsing privately is a good way to protect yourself from trackers and scammers while keeping your browsing history private. Luckily, it’s very easy to use the browser you already have in…
Read more


March 26, 2024 0

What is geo-blocking, and how does it work?

Have you ever ended up on a foreign website that blocked your access? Did you notice that streaming platforms offer different content to different regions? These are both examples of geo-blocking you may encounter every day. Discover how geo-blocking works and if it’s legal. What is geo-blocking? Geo-blocking is also used to enforce local laws…
Read more


March 12, 2024 0

8 most secure video chat apps for your private calls

Like for other online communication tools, privacy and security are essential for video calls. A trustworthy video calling app is a key component in preventing random people from creeping into your private conversations. This article will present you with the most secure video calling options and tips for improving your online protection. What is private…
Read more


February 13, 2024 0

Privacy couture: Everything you need to know about anti-surveillance fashion

We live under almost constant surveillance. At the store, on the streets, and sometimes even at work — your every step is followed by a camera lens. This unfortunate situation has birthed a new trend among stylish privacy advocates: anti-surveillance fashion. In this article, we will explore the ideas behind anti-surveillance fashion, trace its roots,…
Read more


January 15, 2024 0