De farligaste platserna att befinna sig på när man använder mobila enheter

De farligaste platserna att befinna sig på när man använder mobila enheter

October 31, 2023 privacy 0
Dagens internet är fullt av faror, men likaså världen utanför. Ny forskning från NordVPN avslöjar de farligaste platserna att befinna sig på när man använder mobila enheter som smarttelefoner eller bärbara datorer. Låt oss ta en närmare titt på vad resultaten säger. På vilka platser är användningen av mobila enheter riskabel? Den huvudsakliga riskfaktorn globalt visade sig vara användningen av allmänna wifi-nätverk. Om man använder wifi på allmän plats så ökar risken avsevärt för intrång och att ens data hamnar i fel händer. Anledningarna till detta är flera. Först och främst är de routrar som används i allmänna nätverk sällan tillräckligt säkra. Det finns heller inget sätt för användare att veta om en specifik router är säker eller inte. Vidare finns det brottslingar som ställer ut routrar på allmänna platser med avsikt att stjäla data, och dessa går sällan att urskilja från de legitima. I både Sverige och globalt är dock mobilnät betydligt mer populärt att använda på allmänna platser än wifi. Mobilnät överför data via antenner, vilket hanteras av operatören. Detta säkerställer att kommunikationen är förhållandevis skyddad. Wifi har däremot inga sådana garantier. Vad säger datan? I NordVPN:s undersökning intervjuades internetanvändare världen över för att få reda på hur riskläget ser ut globalt. Vi har samlat in data från tio olika länder: Sverige, USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Spanien, Nederländerna, Italien, Tyskland och Polen. I denna artikel kommer vi främst fokusera på Sverige, men du kan alltid läsa mer om resultaten på vår hemsida. Mobilnät jämfört med allmänna wifi-nätverk De goda nyheterna är att internetanvändare i Sverige och resterande länder faktiskt använder mobilnät oftare än allmänt wifi. Här ligger faktiskt Sverige på första plats av alla länder. Hela 83% av svenska internetanvändarna använder sitt mobilnät på allmän plats, medan endast 38% använder allmänt wifi. Värt att notera här är också att resultatet visar att en ganska stor andel svenskar (9% av de tillfrågade) inte använder internet på allmän plats över huvud taget. Jämför man detta med Kanada där endast 60% använder mobilnät och 43% använder wifi på allmän plats blir kontrasten tydligare. Att använda allmänt wifi är inte någonting som är dåligt i sig, utan det handlar om oförmåga att anpassa sitt beteende. Gemene man har en tendens att bortse från cybersäkerhetsrisker när de ansluter till allmänna wifi-nätverk, vilket är den egentliga problematiken. {SHORTCODES.blogRelatedArticles} Vanliga platser som utgör risker I undersökningen låg även fokus på andra aspekter av internetanvändandet – till exempel platsen man befinner sig på när man ansluter. Resultaten för Sverige visar att köpcentrum (55%), evenemang (54%), caféer, barer eller restauranger (52%) samt flygplan och flygplatser (40%) utgör störst hot sett till cybersäkerhet. Hemmet och kontorsmiljöer (9% vardera) uppgavs inte lika ofta som platser där man använde allmänt internet. Vidtar folk åtgärder för att skydda sig på osäkra platser? NordVPN undersökte också om internetanvändare vidtar åtgärder för att hålla sig säkra när de använder internet på allmän plats. Här såg vi faktiskt undersökningens sämsta resultat från Sveriges sida, där 23% inte skyddar sina enheter från cyberhot när de använder wifi på allmän plats – störst andel bland alla länder som ingick i undersökningen. När de är anslutna till wifi på allmän plats är det enbart 11% av respondenterna från Sverige som använder ett VPN, 29% som använder ett antivirus, 30% som endast använder säkra webbplatser, 30% som verifierar att wifi-nätverket är säkert innan de ansluter och 42% som undviker att hantera känslig information. En hyfsat stor andel använder alltså traditionella medel för att skydda sig, men inte ett VPN. Att använda ett VPN är det absolut mest effektiva och enklaste sättet att skydda sig mot osäkra nätverk. Om antalet VPN-användare ökade så skulle människors digitala säkerhet förbättras avsevärt. Så håller du dig säker på högriskplatser Det bästa sättet att undvika cyberhot i riskområden som köpcentrum, restauranger och under evenemang är att enbart surfa med mobildata. Det primära hotet på dessa platser är osäkra offentliga wifi-nätverk. Om du däremot inte har möjlighet att använda mobildata och är tvingad att koppla upp dig mot wifi så är ett VPN ett ovärderligt verktyg. Med ett VPN är all data som färdas mellan din enhet och VPN-servern krypterad och således säkrad mot avlyssning. NordVPN erbjuder också någonting som kallas för Threat Protection, vilket är ett kraftfullt verktyg som blockerar annonser och spårare. Threat Protection skannar dessutom nedladdningar för att se till att de inte innehåller skadlig kod.

The post De farligaste platserna att befinna sig på när man använder mobila enheter first appeared on NordVPN.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *